Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni-Slovanech

Cílem tohoto projektu je obnovit ztracený lesk a architektonickou kvalitu Jiráskova náměstí. Přirozené centrum plzeňské čtvrti Slovany dnes trápí řada problémů a rozbité povrchy; neutěšený stav vegetace ani chybějící vybavenost k pobytu příliš nelákají. I přesto má náměstí stránky, na které jsou místní hrdí: vzrostlé kaštany, unikátní atmosféra 20.-30. let, dodnes fungující klášter či architektonicky cenné budovy kostela a školy.

Myšlenka obnovit Jiráskovo náměstí existuje již několik desítek let. V živé téma ji v roce 2012 proměnila iniciativa žáků zdejší Masarykovy základní školy, kteří přišli s návrhem zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti. Radnice o dva roky později navázala projektem, na němž spolupracují místní spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň a základní škola. K jeho přípravě byla přizvána i širší veřejnost. 

V architektonické soutěži zvítězilo studio re:architekti, podívejte se na vizualizaci návrhu.

 

 

 

výběr projektuGrantová výzva 2014
realizaceod roku 2015
nákladyodhad až 110 mil. Kč
grant nadaceaž 25 000 000,- Kč
projektantre:architekti studio s.r.o.
rozloha3,2 ha