Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni-Slovanech

Parkování na Jiráskově náměstí po obnově řeší obvod i architekti

Parkování na Jiráskově náměstí po obnově řeší obvod i architekti
7. 9. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA

Téma dopravy rezonovalo v dotaznících a besedách s občany během příprav projektu od počátku, nikdy ale na úkor dalších potřebných aspektů Jiráskova náměstí. Kromě místa pro auta chtějí lidé také dostatek zeleně, klidovou zónu a vybavenost pro děti, seniory i pracující. Vítězné architektonické studio re:architekti v červnu v soutěžním návrhu představilo kvalitní kompromis všech těchto prostorově náročných požadavků a diskutovalo o něm s občany. Na základě podnětů občanů i města Plzně se na prezentovaném návrhu bude dále pracovat. Obvod chce navíc nedostatečnou parkovací kapacitu na Slovanech řešit v kontextu celého města tak, jak je to běžné a účinné v západních metropolích.  

Přípravě projektu se věnovalo mnoho odborníků mnoha profesí. Proběhly průzkumy dopravy, zeleně, místní demografie. V lednu 2016 Správa veřejného statku města Plzně provedla v pracovních dnech průzkum stavu parkování v lokalitě Jiráskova náměstí. Přestože skutečnost se může jevit vzhledem k divokému, nedovolenému parkování odlišně, norma zde uvádí 121 zaparkovaných vozidel jako maximální kapacitu. „Nesnižovat počet parkovacích míst bylo v zadání architektonické soutěže jednou z priorit a naopak bylo architektům navrženo navýšit počet legálních parkovacích míst na zhruba 160,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Rekonstrukcí Jiráskova náměstí se v posledním roce v rámci dvou soutěží zabývalo celkem 10 architektonických ateliérů, ani jeden z předložených návrhů neupřednostnil výhradně parkování na úkor jiných funkcí tohoto veřejného prostoru,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka, která architektonické soutěže vyhlašovala. Vítězní re:architekti v území navrhli 140 parkovacích stání pro osobní automobily, z toho několik je rezervováno pro konkrétní uživatele, další parkovací místa pak navrhují v Plzenecké ulici. Prezentovaný návrh zároveň není konečný. Jedná se o prvotní výstup z architektonické soutěže, který se bude v dalších měsících dopracovávat a mírně upravovat mimo jiné i na základě připomínek obyvatel. Následně proběhne další participační beseda architektů s obyvateli.

Obvod si nedostatečnou parkovací kapacitu na Slovanech plně uvědomuje, chce ji však řešit v širším měřítku a koordinovat své návrhy s městem, které je kompetentní v této věci rozhodovat. Významnější navýšení parkovacích kapacit pouze v jednom místě by jednak odporovalo požadavkům občanů na dopravní zklidnění místa a vytvoření parkového prostředí vhodného i pro další požadované funkce, jednak by reálně nepřineslo ani navýšení počtu volných kapacit pro rezidenty. Parkovací místa by v důsledku nesloužila pro rezidenty, ale naopak by sem přilákala ještě více automobilů těch, kdo do Plzně dojíždějí.

„Jakékoliv dobré a efektivní řešení nemůže být pouze řešením malého vymezeného území, jako je tomu v případě Jiráskova náměstí, ale musí být řešením na území celého města nebo minimálně obvodu. Jenom tak můžeme zabránit „přelévání“ dopravy z jednoho místa na druhé, z místa právě zrekonstruovaného na místo, které na svou rekonstrukci teprve čeká, z ulice, která byla právě zpoplatněna do vedlejší ulice, která ještě zpoplatněna není apod.,“ říká místostarosta druhé městské části Jan Fluxa. Za pravdu mu dávají četné zkušenosti a vědecké studie z jiných českých i zahraničních měst.

Koncepční řešení zahrnuje například vytvoření nabídky záchytných parkovišť s dobrým napojením na MHD pro dojíždějící. Důležitým krokem je i zpoplatnění parkování v ulicích, jehož účelem je umožnit především rezidentům parkovat za přijatelnou cenu v rozumné vzdálenosti od svých domovů. Dalším stupněm opatření je pak výstavba kapacitních parkovacích domů v blízkosti dopravních tepen tak, aby více automobilů zbytečně nezajíždělo do klidových zón, jakou je právě Jiráskovo náměstí.

Rekonstrukce Jiráskova náměstí a klášterní zahrady by měla být hotová v roce 2022, může proto jít paralelně s některými dalšími opatřeními v oblasti dopravy v Plzni.


Ke stažení: 
tisková zpráva (pdf 319 kB)


Ilustrační fotografie: spolek Pěstuj prostor – Gabriela Homolová