Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni-Slovanech

V roli architekta

V roli architekta
12. 1. 2018

Vypořádat se s požadavky zadání při navrhování veřejného prostoru, seznámit se s rolí architekta a vyzkoušet si ji na vlastní kůži se 10. ledna odhodlalo 20 žáků z páté až deváté třídy Masarykovy základní školy v Plzni. Sami tak zkusí navrhnout, jak by mohl vypadat předprostor jejich školy.  

Čtyři smíšené žákovské týmy, které si zvolily jména MZŠ architekti, Retrika, Přátelé a Školatekti 56789, se nejprve seznámily s požadavky zadání, kterých se je třeba při navrhování držet. Do návrhu měly například zapracovat prvek odkazující na cestovatele Miroslava Zikmunda, který jejich školu v mládí navštěvoval. Společně se skutečnými architekty si pak žáci prošli prostor před školou a diskutovali o tom, co se jim na něm líbí nebo nelíbí, co funguje a nefunguje a jak by fungovat mohlo. Jejich úkolem následně bylo zamyslet se nad tím, jak místo zlepšit, aby ho mohli lépe využívat, současně však respektovat nároky, které na úpravu předškolí klade investor, ale i další úřady. První postřehy a nápady pak děti zakreslovaly do připraveného plánu.   

Workshop s názvem Jak pracuje architekt pro žáky uspořádal atelier re:architekti ve spolupráci s Masarykovou základní školou, spolkem Pěstuj Prostor a Nadací Proměny Karla Komárka.Právě re:architekti jsou díky prvenství v  architektonické soutěži Cena Nadace Proměny 2017 autory budoucí podoby Jiráskova náměstí, kde se zmíněná škola nachází.

Spolupráce s žáky Masarykovy základní školy je další z řady participativních aktivit, které přípravu obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady na plzeňských Slovanech provázejí už od počátku projektu a jejichž cílem je do něj aktivně vtáhnout místní obyvatele.

Po úvodním workshopu s architekty budou žákovské týmy pod vedením několika pedagogů v navrhování dále pokračovat a svou práci konzultovat. Výsledné návrhy pak škola vystaví a malí tvůrci s nimi 7. února seznámí skutečné architekty, od nichž děti dostanou zpětnou vazbu ke své práci. Tvůrčí úsilí žáků by mělo do budoucna vyvrcholit tím, že se na realizaci dílčích nápadů na úpravu předškolí budou moci vhodným způsobem sami podílet.

Snaha přiblížit roli architekta žákům není v Plzni novinkou. Řada workshopů s cílem podpořit vztah mladých generací k prostředí svého města, urbanismu i architektuře, proběhla například během tří ročníků programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, připravených Centrem pro komunitní práci Západní Čechy a Plzní 2015 o.p.s. Osvětě v architektuře se však vytrvale věnují i další. Atmosférou Plzně se ve svých aktivitách pro školy inspiruje například program Město letí. Architektonické procházky či výtvarné dílny se několikrát realizovaly během akcí provázejících projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady na Slovanech, kde je uspořádaly Nadace Proměny Karla Komárka, spolek Pěstuj prostor a Žongléros Ansámbl. V roce 2014 se v Plzni konal Otevřený think tank architektů na téma Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání.  

 

Více o projektu obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni.

fotogalerie