Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni-Slovanech

Předškolí podle malých architektů

Předškolí podle malých architektů
8. 2. 2018

Jak by mohl fungovat prostor před školou, kterou navštěvují, včera představily čtyři věkově smíšené týmy žáků Masarykovy základní školy v Plzni. Prezentací návrhů tak vyvrcholila druhá část workshopu, již děti absolvovaly pod vedením skutečných architektů. 

Úprava stávajícího tvaru předškolí, práce se zelení, zpevněnými plochami, obnova mobiliáře, ale také důraz na bezpečnost v místech, kudy děti do školy přicházejí – to byla nejčastěji řešená témata. Týmy ve svých návrzích pamatovaly i na menší děti, pro něž navrhovaly v prostoru před školou herní prvky, ale i na pohodlí rodičů a dalších obyvatel Slovan, kteří by podle nich před školou jistě uvítali více laviček nebo rovnou zastřešený altánek. Podle zadání se malí architekti měli zamyslet také nad tím, jak v řešení zviditelnit odkaz cestovatele Miroslava Zikmunda, který jejich školu v mládí navštěvoval. V návrzích se tak objevila například kašna ve tvaru zeměkoule nebo již zmiňovaný altán s vyznačením jeho cestovatelských výprav.

Na řešení předškolí děti pracovaly několik týdnů pod vedením odborníků z atelieru re:architekti. Návrhy v podobě schémat, doplněných texty, rozkresy a někdy i 3D modely, pak představily spolužákům. Měly možnost reagovat na jejich dotazy, a také získat zpětnou vazbu přímo od skutečných architektů.

Návrhy dětí budou nyní zhruba měsíc vystavené v přízemí školy. Koncem května by si je měla mít možnost prohlédnout také veřejnost, a to u příležitosti Evropského dne sousedů, kdy budou k vidění v parku před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Workshop Jak pracuje architekt, uspořádaný atelierem re:architekti a Masarykovou základní školou ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a Nadací Proměny Karla Komárka je další z řady aktivit, jejichž cílem je podpořit vztah mladých lidí k prostředí svého města, a především upozornit na probíhající přípravu obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni, do níž jsou místní obyvatelé systematicky zapojováni.

Více

fotogalerie